(23-05-2019)

De Belastingdienst heeft middels een steekproef onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de aangifte erfbelasting in 2018. Dat zal ook nog worden uitgevoerd voor 2017.

Onderzoek naar het uitnodigingenbeleid

Begin dit jaar was al aangekondigd dat de Auditdienst Rijk (ADR) onderzoek zou gaan doen naar het uitnodigingenbeleid voor de aangifte erfbelasting en de uitvoering daarvan. De ADR gaat de gehouden steekproef in 2018 betrekken in zijn opdracht.

Selectiebeleid is niet openbaar

Het onderzoek van de ADR heeft geen betrekking op de wijze waarop de fiscus aangiften selecteert die vervolgens worden gecontroleerd. Dit komt doordat het selectie- en toezichtbeleid van de Belastingdienst niet openbaar is.

Ook onderzoek naar ontwikkeling grondslag

Overigens doet het Centraal Planbureau (CPB) onderzoek naar de ontwikkeling van de grondslag van de schenk- en erfbelasting. Dit gebeurt in het kader van het werk aan de bouwstenen voor en nieuw belastingstelsel.

 --


x