(18-06-2019)

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat overweegt een extra belasting voor mensen die profiteren van overheidsinvesteringen zoals bijvoorbeeld uitbreidingen in het openbaar vervoer. Dit blijkt uit stukken die het ministerie naar de Tweede Kamer heeft gestuurd in het afgelopen half jaar.

Baathebbers:
Het zal dan ook gaan om bijvoorbeeld projectontwikkelaars, woning- en vastgoedeigenaren, automobilisten en reizigers. Nu leveren de partijen die profiteren van bijvoorbeeld een hogere grond- en huizenprijs en een betere leefbaarheid geen directe bijdrage, dat schrijft het FD. De grote steden hebben, zo blijkt uit onderzoek, zelf onvoldoende geld voor het uitbouwen van hun openbaar vervoer.

Mogelijkheden:
Er zijn nog geen definitieve plannen maar tot de mogelijkheden behoren een extra bijdrage van € 5.000 per woning bij nieuwbouwprojecten. Of het wegverkeer laten meebetalen via de motorrijtuigenbelasting, een bijdrage uit de kilometerheffing voor vrachtwagens en een congestieheffing voor auto's en vrachtvervoer is ook een optie. Bestaande woningen zouden via een tijdelijke heffing van € 75 per jaar kunnen meebetalen. Of een bijdrage bovenop de onroerendzaakbelasting die gekoppeld is aan de stijging van de woingwaarde. Van reizigers kan in ruil voor de betere kwaliteit een duurder kaartje worden gevraagd.


x