(30-11-2015)

Als de Eerste Kamer op 15 december a.s. niet voor het Belastingplan
2016 stemt, zullen circa 4 miljoen mensen een foutieve voorlopige aanslag
inkomstenbelasting 2016 krijgen. Met de kans op naheffing tot gevolg. Dat
schreef staatssecretaris Wiebes van Financiƫn vorige week woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

De voorlopige aanslagen 2016 voor de inkomstenbelasting
worden deze week berekend en verstuurd. In deze voorlopige aanslagen is al
gerekend met de percentages en bedragen zoals die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd.
Wiebes schrijft in zijn brief dat de nota van wijziging niet meer in de
voorlopige aanslag kon worden verwerkt. Het niet doorgaan van het Belastingplan
2016 zou betekenen dat circa 4 miljoen voorlopige aanslagen met onjuiste
parameters zijn berekend en dus tot foutieve voorlopige aanslagen leiden.
Een automatische, tussentijdse correctie is niet uitvoerbaar. Voor
belastingplichtigen kan dit betekenen dat zij in 2017 een bedrag moeten
bijbetalen.
(19-10-2015)

Vanaf 2017 zijn Nederlanders die buiten Europa met vakantie
gaan niet meer verzekerd voor medische zorg via de basisverzekering.

Zij zullen dus straks hiervoor een aanvullende of een
reisverzekering moeten afsluiten. Dat is het gevolg van een wetsvoorstel van
minister Edith Schippers van Volksgezondheid waar de ministerraad mee instemde.
Het kabinet vind dat zorgkosten die buiten Europa gemaakt worden niet
collectief hoeven te worden betaald.

De beperking van de zogeheten werelddekking geldt niet voor mensen die voor hun
werkgever of voor hun beroep in het buitenland verblijven.

Ook is er een uitzondering wanneer iemand zorg nodig heeft
die wel in het pakket zit, maar die alleen buiten Europa verkrijgbaar is.
(05-10-2015)

Het ministerie van Financiƫn gaat voor een snelle digitalisering van het aangifteproces, dat heeft
staatssecretaris Wiebes de Eerste Kamer per brief laten weten bij de behandeling van het wetsvoorstel
elektronisch berichtenverkeer. Dit jaar zullen de beschikkingen met de
toeslagen 2016 elektronisch worden verstuurd naar de berichtenbox op
MijnOverheid. Er volgt nog wel een aparte brief per post waarin aangegeven
wordt dat berichten voortaan digitaal zullen worden verzonden. In 2016 volgen
de uitnodigingen om aangifte te doen en de definitieve toeslagbeschikkingen en
vanaf 2017 kan de aangifte inkomstenbelasting door particulieren alleen nog
digitaal worden gedaan. Ook voorlopige en definitieve aanslagen
inkomstenbelasting zullen dan alleen nog digitaal worden verzonden. Hoe lang u
via uw 'echte' brievenbus nog op de hoogte gehouden zult worden van digitale
post van de Belastingdienst, is nog niet duidelijk en hangt af van de
ervaringen in de komende periode. In eerste instantie is het de bedoeling dat
er een gewenningsperiode van (minimaal) een jaar geldt. Bovendien komt er
nog een voorlichtingscampagne.

x