(07-04-2015)

Het Ministerie van Financiën wijst er nog eens op dat het
lage btw-tarief voor arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen ouder
dan twee jaar per 1 juli 2015 vervalt.

Indien men nog gebruik wil maken van het 6%-tarief moet men
ervoor zorgen dat de werkzaamheden vóór 1 juli zijn afgerond. Voor
werkzaamheden die na 30 juni 2015 worden afgerond, geldt het 21%-tarief. Het
tarief van 21% geldt ook als vóór 1 juli 2015 vooruitbetalingen zijn gedaan
voor werkzaamheden die na 30 juni worden afgerond.

Het 6%-tarief blijft ook na 30 juni 2015 van toepassing op
het schilderen en stukadoren van woningen ouder dan twee jaar en het aanbrengen
van isolatiematerialen aan deze woningen. Dat zijn immers geen tijdelijk
verlaagde tarieven.
(31-03-2015)

Dit jaar moet iedereen die een aangiftebrief heeft ontvangen
in principe voor 1 mei aangifte doen. Wie gegarandeerd voor 1 juli bericht
wilde hebben moest echter nog steeds voor 1 april aangifte doen. Die datum is
nu aangepast door staatssecretaris Wiebes: iedereen die vóór
15 april aangifte doet krijgt gegarandeerd voor 1 juli bericht.

Voor alle klanten van A & A Midden-Nederland is er
uitstel van indiening van de aangifte inkomstenbelasting gevraagd tot 1 mei
2016.
(23-03-2015)

Het CPB heeft gekeken naar de vermogensrendementsheffing. In
de huidige situatie wordt uitgegaan van een fictief rendement op vermogen van 4
procent, waarover 30 procent belasting wordt geheven. Daardoor is er in feite
sprake van een vermogensbelasting van
1,2 procent, ongeacht of het vermogen van mensen nou daadwerkelijk is gestegen
of niet.
Het kabinet wil af van die heffing. In het nieuwe
belastingstelsel moet volgens het kabinet voortaan het reële rendement op
vermogen worden belast. Hoe is echter nog niet duidelijk.
De opbrengst voor de schatkist is dan wel moeilijker te
voorspellen. Als bijvoorbeeld de beurs instort of de rente daalt erg, is er
minder echt behaald rendement en zullen de belastinginkomsten daarover dus ook
tegenvallen. Bij een stijgende beurs of stijgende rente zullen de opbrengsten
echter meevallen.

x