(15-03-2016)

Uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis blijkt dat huiseigenaren
dit jaar gemiddeld 2,45% meer aan onroerendezaakbelasting (ozb) betalen dan
vorig jaar. In het onderzoek zijn alle gemeenten betrokken. De stijging is
aanzienlijk hoger dan de maximale verhoging van 1,57% die gemeenten met het
Rijk hebben afgesproken. Deze zogeheten macronorm is een plafond voor het
totaal van alle gemeenten. Het Rijk heeft geen sancties om de gemeenten aan te
pakken. Het is inmiddels het vijfde jaar op rij dat de gemiddelde stijging van
de onroerendezaakbelasting hoger is dan afgesproken. De overheid zou hier iets
aan moeten Ook in de Tweede Kamer groeit terecht de irritatie over het niet
nakomen van afspraken door gemeenten, desondanks lijkt minister Plasterk (PvdA)
vooralsnog niet bereid actie te ondernemen.
(15-02-2016)

Ondanks de hoge werkeloosheid en een aantrekkende economie hebben
ondernemers grote moeite met het aantrekken van het juiste personeel. Maar
liefst 45 procent van de ondernemers ervaart het vinden van een geschikte
kandidaat als een grote uitdaging.

Vooral kleinere bedrijven (tussen 50 en 99 werknemers)
hebben hier moeite mee (62 procent). Een gebrek aan kennis over werving en
selectie en de nieuwe wet,- en regelgeving is volgens de ondernemers de
grootste oorzaak. Dit blijkt uit een onderzoek onder 500 werkgevers naar de
belangrijkste HR-uitdagingen door DVJ Insights in opdracht van Tempo-Team.

Ook het binden van personeel (48 procent) en wet- en regelgeving worden door
ondernemers genoemd als HR-uitdagingen. Bijna een derde geeft aan dat de
laatste ontwikkelingen van wet- en regelgeving rondom personeel moeilijk tot
zeer moeilijk bij te houden zijn (32 procent). Een vijfde van de werkgevers (22 procent) vindt huidige wet- en regelgeving ronduit onduidelijk.
(18-01-2016)

De Nationale ombudsman Reinier van Zutphen heeft zeer veel
telefoontjes gehad over het verdwijnen van de blauwe envelop van de
belastingdienst. De ombudsman doet hiernaar onderzoek. Vooral ouderen maken
zich zorgen. Van Zutphen vindt het belangrijk dat er voor die mensen nog een
optie overblijft. 'Digitaal is prima', aldus de ombudsman, 'maar er zijn
groepen mensen in de samenleving die op een andere manier met de overheid
contact moeten kunnen maken. Het gaat hier om de menselijke maat. Zet als
overheid de burger centraal, regels zijn er om te gebruiken als het echt niet
anders kan.' Dit voorjaar wordt het onderzoek van de ombudsman
waarschijnlijk afgerond.

x