(15-02-2015)

Nederlanders hadden vorig jaar na jaren van achteruitgang
weer iets meer te besteden.

Dit jaar zal de koopkracht nog iets verder stijgen. Mede daardoor werd er vorig
jaar voor het eerst in lange tijd weer wat meer geld uitgegeven. Ook de verkoop
van huizen neemt sinds vorig jaar weer toe. Consumenten gaven in het vierde
kwartaal van 2014, mede door het herstel op de huizenmarkt, vooral meer geld
uit aan meubels. Ook de verkoop van elektrische apparatuur nam flink toe. De meest
recente cijfers geven echter nog niet aan dat het ook beter gaat met de
winkelverkopen. In november nam de omzet van winkels nog steeds af, zowel bij
de verkopers van voedingsmiddelen als in de rest van de detailhandel.
(09-02-2015)

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat er nog geen plan of
voorstel ligt om de belasting op nieuwe dieselauto's te
verhogen. Onduidelijkheid hierover was ontstaan doordat staatssecretaris
Wilma Mansveld (Milieu) eerder had gemeld dat dat wel het geval was.

Staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) heeft daar afstand van genomen. Het
kabinet heeft nu bekend gemaakt dat er geen kabinetsplan ligt om dieselauto's
aan te pakken.
(02-02-2015)

Wie gebruik wil maken van allerlei fiscale voorzieningen voor
ondernemers, waaronder de zelfstandigenaftrek moet kunnen bewijzen dat men ook
daadwerkelijk zelfstandige is.

De belastingdienst kijkt hierbij naar verschillende zaken als; maak je winst?;
hoeveel tijd besteed je aan je onderneming?; loop je debiteurenrisico?; hoeveel
opdrachtgevers zijn er?; hoe zelfstandig is je onderneming?; maak je reclame?;
is er kapitaal in de onderneming?; ben je zelf aansprakelijk voor de schulden?

Met name voor het van toepassing zijn van de
zelfstandigenaftrek is het urencriterium van 1.225 uur die je aan je
onderneming moet besteden een belangrijke eis. Bovendien moet van je in totaal
aan werk bestede tijd meer dan 50% aan je onderneming zijn besteed.
(voor starters en arbeidsongeschikten gelden andere regels)

De belastingdienst is hier scherp op. Het is zaak om de aan de onderneming
bestede uren goed te onderbouwen. Een urenadministratie is dan ook aan te
raden.

x